Culturele Raad Haren

Culturele Raad Haren

De Culturele Raad Haren is de organisatie van Verenigingen en Commissies die het cultuurbeleid in Haren en omliggende dorpen Onnen, Noordlaren en Glimmen borgt. Dat doet zij door culturele activiteiten en evenementen van allerlei aard te initiëren, te ondersteunen en te stimuleren en door de samenwerking tussen de diverse organisaties te bevorderen.
Daarbij zoekt zij aansluiting aan het cultuurbeleid van de gemeente en zorgt zij voor een verantwoorde verdeling van toegekende subsidies.
Met het Centrum voor Kunst en Cultuur en de bibliotheek vormt de CRH het culturele hart van Haren, waarbij ’t Clockhuys de centrale locatie is.

De beleidslijnen worden uitgezet door het Algemeen Bestuur (gevormd door het CKC en vertegenwoordigers van commissies), dat de realisatie ervan aan het Dagelijks Bestuur gemandateerd heeft.

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: dhr. Kees Swagerman
Secretaris: mw. Tonny Klasen
Penningmeester: dhr. Boudewijn Ponsioen
Bestuurslid: mw. Lammie Schuiling
Bestuurslid: mw. Martine Slager

Contactadres:

Publiciteit: 

De website www.deagendavanharen.nl geeft een actueel overzicht van activiteiten en evenementen op cultureel gebied. Daarnaast wordt informatie verspreid via een Facebook account, persberichten en een wekelijks rubriek in het Harener Weekblad.

Centraal mailadres:

Culturele Raad Haren

De Culturele Raad Haren is een koepelorganisatie waarvan talloze stichtingen, instellingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur deel uitmaken.

Activiteiten

1. CRH stimuleert en ontwikkelt initiatieven op cultureel gebied
2. CRH bevordert de samenwerking en het onderling overleg tussen de diverse culturele instellingen
3. CRH participeert namens het culturele veld in overlegorganen in de gemeente Groningen via het gebiedsteam Haren.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie: stuur een mailtje naar:

Heeft u een vraag of opmerking over de website: stuur een mailtje naar:

 

©2021 Culturele Raad Haren

Search