http://www.cultureleraadharen.nl/screenshot.png

 

Commissie Openbaar Bibliotheekwerk

De Commissie Openbaar Bibliotheekwerk heeft ten doel het belang aan te geven en het voortbestaan te
bewaken van het openbaar bibliotheekwerk in de gemeente Haren in de vorm van een brede bibliotheek
voor alle doelgroepen van jong tot oud. Contact: Vera Kerremans,
v.kerremans@home.nl