-

Culturele Raad Haren

Commissie Openbaar Bibliotheekwerk

Stichting Expertise en Advies Openbaar Bibliotheekwerk Haren

De Stichting heeft als doel de bibliotheekvoorziening in Haren in stand en op niveau te houden. Daartoe voert zij overleg met en geeft zij advies aan Groninger Forum en onderhoudt zij het contact met de gemeente over bibliotheekzaken. Op deze wijze kan de huidige locatie een brede bibliotheek zijn voor alle doelgroepen van jong tot oud in Haren.

De Stichting onderhoudt daarnaast contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in Haren. Dat zijn: Harens Lyceum (Zernike College), Maartenscollege, Johan Friso Mytylschool en Guyot school voor VSO. Projecten met als doel leesbevordering worden samen met de scholen ontwikkeld en gesubsidieerd.
Een belangrijke activiteit is de jaarlijks terugkerende College Tour, waarbij een voor jongeren interessante schrijver geïnterviewd en bevraagd wordt over zijn werk, dat op school besproken is.

Contactpersoon: Vera Kerremans
Mail:

stuur een mail

Culturele Raad Haren

De Culturele Raad Haren is een koepelorganisatie waarvan talloze stichtingen, instellingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur deel uitmaken.

Activiteiten

1. CRH stimuleert en ontwikkelt initiatieven op cultureel gebied
2. CRH bevordert de samenwerking en het onderling overleg tussen de diverse culturele instellingen
3. CRH participeert namens het culturele veld in overlegorganen in de gemeente Groningen via het gebiedsteam Haren.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie: stuur een mailtje naar:

Heeft u een vraag of opmerking over de website: stuur een mailtje naar:

 

©2020 Culturele Raad Haren

Search