-

Culturele Raad Haren

Leden Culturele Raad

NaamWebsite en/of  Mailadres 
Balletschool Etudes www.etudes.nl  
Balletschool Haren www.balletschool-haren.nl  
Bezoekerscentrum Klooster Yesse www.kloosteryesse.nl  
Bibliotheek Haren www.groningerforum.nl/nl/bibliotheek-haren  
Concert in drie deelen - Onnen www.concertindriedeelen.nl  
H.O.V. 'Thalia' Muziek Theater www.thaliaharen.nl  
Harener Kerkkoor    
Harener Historische Commissie  
Harense Historische Kring 'Old Go' www.oldgo.nl  
Nicolai Ensemble www.nicolaiensemble.nl  
Nutsdepartement Groningen-Haren www.nutgroningenharen.nl  
Oranjevereniging 'Oranje Nassau' www.oranjeverenigingharen.nl  
Stichting Dorpskerkconcerten Haren  
Stichting Dorpshuis De Groenenberg Glimmen www.degroenenberg.nl  
Vereniging Huismuziek

www.huismuziek.nl?id=128

 

Culturele Raad Haren

De Culturele Raad Haren is een koepelorganisatie waarvan talloze stichtingen, instellingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur deel uitmaken.

Activiteiten

1. CRH stimuleert en ontwikkelt initiatieven op cultureel gebied
2. CRH bevordert de samenwerking en het onderling overleg tussen de diverse culturele instellingen
3. CRH participeert namens het culturele veld in overlegorganen in de gemeente Groningen via het gebiedsteam Haren.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie: stuur een mailtje naar:

Heeft u een vraag of opmerking over de website: stuur een mailtje naar:

 

©2021 Culturele Raad Haren

Search