http://www.cultureleraadharen.nl/screenshot.png

 

Balletschool Etudes

https://www.etudes.nl/


Balletschool Haren

http://balletschool-haren.nl/


Bezoekerscentrum Klooster Yesse

https://www.kloosteryesse.nl/


Bibliotheek Haren

https://biblionetgroningen.nl/bibliotheek/haren/104


Concert in drie deelen – Onnen

www.concertindriedeelen.nl


H.O.V. ‘Thalia’ Muziek Theater

http://www.thaliaharen.nl/


Harener Kerkkoor

 


Harener Historische Commissie

eppo@vankoldam.com


Harense Historische Kring ‘Old Go’

http://www.oldgo.nl/


Nicolai Ensemble

http://nicolaiensemble.nl/


Nutsdepartement Groningen-Haren

www.nutgroningenharen.nl


Oranjevereniging ‘Oranje Nassau’

http://www.oranjeverenigingharen.nl/Stichting DorpskerkconcertenStichting Gedeelde Verhalen

http://www.zwembadverhalen.nl/


Toneelvereniging Glemmini

beukenbakkers@hotmail.com, http://glimmen.net/tag/glemmini/


Torion

http://www.torion.nl/


Vereniging Huismuziek

groningen@huismuziek.nl, https://www.huismuziek.nl/?id=128