Wie zijn wij? De Culturele Raad Haren is een koepelorganisatie waarvan talloze stichtingen, instellingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur deel uitmaken. De CRH stimuleert en ontwikkelt initiatieven op cultureel gebied bevordert de samenwerking en het onderling overleg tussen de diverse culturele instellingen participeert namens het culturele veld in overlegorganen in de gemeente Haren adviseert het college van B&W bij de ontwikkeling van cultureel beleid draagt eenmaal in de twee jaar samen met de gemeente zorg voor de uitreiking van de Dickens Award, de culturele prijs van Haren
© 2015 Culturele Raad Haren
Terug