http://www.cultureleraadharen.nl/screenshot.png

 

De Culturele Raad Haren is een koepelorganisatie waarvan talloze stichtingen, instellingen en verenigingen op het
gebied van kunst en cultuur deel uitmaken.

De CRH
stimuleert en ontwikkelt initiatieven op cultureel gebied
bevordert de samenwerking en het onderling overleg tussen de diverse culturele instellingen
participeert namens het culturele veld in overlegorganen in de gemeente Haren
adviseert het college van B&W bij de ontwikkeling van cultureel beleid
draagt eenmaal in de twee jaar samen met de gemeente zorg voor de uitreiking van de Dickens Award, de culturele prijs van Haren